KUNSTCARRÉE –Grenzenlose Kunst

in Bocholt (Duitsland), vlak bij Dinxperlo.

8. November 2020. Gasthausplatz + Nordstraße in Bocholt.

Het KUNSTCARRÉE is een Duits-Nederlandse kunstmanifestatie in Bocholt , die in het centrum van Bocholt op de Markt voor het historische raadhuis, in de Osterstrasse en de Gasthaus Platz plaats vindt.

Uitsluitend originele werken kunnen tentoongesteld en verkocht worden op het gebied van schilderkunst, beeldhouwkunst, tekeningen,fotografie, objecten, glas, sieraden, keramiek (incl. sculpturen en litho’s in kleine oplagen).

Overdekte kramen worden door de organisatie opgesteld. De kramen zijn 4 m. breed, 3 m. diep en ruim 2 m. hoog.

De deelnamekosten bedragen € 75,00 plus 16% BTW waarvoor wij je , met de door ons gestuurde bevestiging van de deelname, een rekening zenden.

De betaling geldt als definitieve deelname. De presentatie, het contact met de bezoekers en de verkoop dient door je zelf gedaan te worden. De opbouw vindt plaats tussen 07.30 en 09.30 uur.

De openingstijd is van 10.00 tot 17.00 uur.

Je aanmelding dient uiterlijk

1 September 2020

bij ons binnen te zijn.

Je kunt je aanmelden via info@kunstcarree.de. Graag drie afbeeldingen van werk, biografie of de link van je website. Per post kan het ook. Wij verzoeken je dan met je aanmelding ons minstens 3 foto’s of kleurkopieën (a.u.b. met techniek en afmetingen) en/of catalogi, posters, flyer etc. samen met je biografie te zenden aan:

KUNSTCARRÉE GbR
Herrn Hans B. Hein
Nordmauer 18

46397 Bocholt, Duitsland.

Op basis van de ingeleverde bijlagen beslist de adviesraad van het KUNSTCARRÉE eind Januari over de deelname.

Je ontvangt daarover uiterlijk midden Februari bericht.

 

 

Impression 2019. Fotos Ingo Krasenbrink

Dank aan onze partners en sponsors